Rano kawka, wieczorem Żubr

“Rano kawka, wieczorem Żubr” to gra stworzona jako wsparcie kampanii o tym samym tytule.
Naszym zadaniem było utrwalenie nowego hasła ze spotu reklamowego. Liczba rozegranych gier jest dla nas najlepszym potwierdzeniem sukcesu tej aktywacji!