“Lepsza ja” – promujemy artystyczny projekt Narodowej Galerii Sztuki Zachęta.

Przez całe wakacje w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta odbywał się projekt artystyczny “Lepsza Ja”. Główną ideą wydarzenia było przedstawienie troski współczesnego społeczeństwa o wygląd zewnętrzny i samorozwój. Projekt składał się z przedstawień, warsztatów, sesji terapeutycznych i happeningów. Byliśmy odpowiedzialni za komunikację tego projektu. W ramach promocji zrealizowaliśmy dwa spoty radiowe oraz serię materiałów video i gifów wykorzystywanych w social mediach Zachęty. Zrealizowaliśmy również reportaż filmowy, który podsumował całość projektu i jeszcze raz przybliżył odbiorcom jego ideę.