BAKUŚ: Są powody do dumy

Dla marki Bakuś, znajdującej się w portfolio Bakomy przygotowaliśmy kreację wizerunkowej kampanii reklamowej „Są powody do dumy”.
Reklama adresowana do rodziców, jest emitowana w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, kanałach tematycznych i w Internecie w wersji 30 i 45 sek.
Spot reklamowy skupia się na przedstawianiu obrazów z codziennego, dziecięcego świata. Inscenizacja filmowa została ograniczona do minimum, pozwalając kamerze podążać za małymi bohaterami, aby oglądający reklamę rodzice zobaczyli migawki z życia, z którymi będą mogli się utożsamić.