Informacje o projekcie Zastosowanie technologii wysokiej rozdzielczości obrazu drogą do wzrostu konkurencyjności spółki KALICIŃSCY.COM

Ogłoszenia o zaproszeniach do składania ofert:

Kamera filmowa 6K z osprzętem
Obiektyw do kamer filmowych – 1 zestaw
Zestaw kamer filmowych 4K z osprzętem – OFERTA WYGASŁA
Zestaw kamer filmowych 4K z osprzętem – zapytanie końcowe
– Obiektyw do kamer filmowych – 1 zestaw
– Obiektyw filmowy zmiennoogniskowy – 2 szt.